Opłaty

Zanim podpiszemy umowę z Pożyczkodawcą, zostaną nam przedstawione wszelkie koszty, jakie poniesiemy w związku z udzieleniem nam pożyczki. Są one ustalone zgodnie z przepisami Prawa Polskiego, w szczególności z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z poz.zm.) oraz ustawą z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. Nr 126 poz. 715 z poz.zm.).

Na koszty pożyczki składają się takie elementy, jak: kwota główna, odsetki, prowizje oraz ewentualne ubezpieczenie pożyczki. W momencie, gdy Pożyczkodawca zauważy, że przestaliśmy regularnie spłacać miesięczne raty pożyczki, może nałożyć na nas dodatkowe koszty z tym związane, ich wysokość oraz wszelkie warunki zostaną nam przedstawione także przed podpisaniem umowy.

Całkowity koszt pożyczki

Na całkowity koszt pożyczki składają się takie elementy, jak: odsetki, opłaty, prowizje, podatki i marże, jeśli są znane Pożyczkodawcy, a w niektórych przypadkach dodatkowo koszty ubezpieczenia pożyczki. Wszelkie koszty dodatkowe muszą zostać nam przedstawione przed podpisaniem umowy w sposób jasny i dla nas zrozumiały.

Całkowita kwota pożyczki

Na całkowitą kwotę pożyczki składają się wszelkie środki pieniężne, które zostaną zawarte w umowie przez Pożyczkodawcę, wymienione powyżej.

Całkowita kwota do zapłaty

Na całkowitą kwotę do zapłaty składa się suma całkowitego kosztu pożyczki, a także całkowita kwota pożyczki, której elementy zostały wymienionej powyżej.

RRSO, czyli RZECZYWISTA ROCZNA STOPA OPROCENTOWANIA

RRSO jest to procentowo określony koszt całkowity pożyczki, gdzie są również uwzględnione wszelkie koszty dodatkowe, takie jak odsetki, prowizje, czy inne opłaty, które ,zgodnie z umową, musimy spłacić. Wskaźnik RRSO jest określony według wytycznych, znajdujących się w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. Nr 126 poz. 715 z poz.zm.) i wyrażony jest w skali jednego roku.

Koszty odstąpienia od umowy i wcześniejszej spłaty pożyczki

W momencie, gdy po udzieleniu nam pożyczki stwierdzimy, że jednak nie potrzebujemy tych środków, mamy możliwość w ciągu 14 dni od podpisania umowy odstąpić od niej, bez podawania żadnej przyczyny. Wystarczy jedynie wypełnić i wysłać do Pożyczkodawcy odpowiedni wniosek według wyznaczonego przez niego wzoru, a następnie zwrócić całą kwotę zgodnie z regulaminem.

Istnieje także możliwość wcześniejszej spłaty części pożyczki lub nawet całej kwoty, niż określiliśmy to w naszej umowie. W sytuacji, gdy mamy możliwość spłacenia całości pożyczonej sumy, zostaną nam odliczone koszty dodatkowe, dotyczące okresu, o który skrócono spłatę pożyczki. Jeśli chcemy spłacić jedynie część pożyczki w szybszym terminie, również jej koszty zmniejszą się proporcjonalnie do wysokości spłaty.

Przedłużenie okresu spłaty pożyczki

Jeśli w naszym życiu wystąpi nagła sytuacja losowa, która uniemożliwi nam terminową spłatę pożyczki, mamy możliwość przedłużenia okresu spłaty, co uwarunkowane jest odpowiednimi przepisami, zawartymi w regulaminie każdego Pożyczkodawcy. W związku z taką decyzją musimy liczyć się z dodatkowymi kosztami, które zostaną na nas nałożone, a ich wysokość określa indywidualnie każdy Pożyczkodawca i musi poinformować nas o nich jeszcze przed zawarciem umowy. Okres ten można wydłużyć zazwyczaj o kilka do nawet kilkudziesięciu dni.

Niespłacenie pożyczki

W momencie, gdy Pożyczkodawca odnotuje brak naszych regularnych, comiesięcznych wpłat, mogą zostać wszczęte czynności upominawcze oraz windykacyjne, gdzie również zostaniemy obarczeni dodatkowymi kosztami z tym związanymi. W przypadku dalszego braku odzewu, Pożyczkodawca ma prawo dochodzenia swoich należności w postępowaniu sądowym, co również wiąże się z dodatkowymi kosztami, które zostaną na nas nałożone. Musimy także wiedzieć, że każdy dzień opóźnienia w spłacie wiąże się z naliczeniem dodatkowych odsetek.